Reply to thread

Trong một trận đấu bóng đá, một cầu thủ nhận bao nhiêu thẻ vàng thì sẽ bị đuổi khỏi sân?
Top